Kosten

  • Normaal tarief is € 60,- per consult.
  • Vanaf het 8ste consult van het kalenderjaar geldt een verlaagd tarief van € 40,- per consult.
  • Gelieve per consult contant te voldoen.

  • Pinnen is niet mogelijk.

  • U kunt de rekening indienen bij uw ziektekosten verzekering.

Vergoeding

  • Als NAAV lid, vergoeden alle zorgverzekeraars mijn behandeling.
  • Aanvullende verzekerden worden voor een groot gedeelte vergoed.
  • Het bedrag van vergoeding per consult en het maximale bedrag per jaar zijn afhankelijk van uw verzekeraar en uw polisvoorwaarden.
* De kosten en vergoeding staan los van de verplicht eigen risico regeling.