Kosten

  • Normaal tarief is € 70,- per consult.
  • Vanaf het 8ste consult van het kalenderjaar geldt een verlaagd tarief van € 40,- per consult.
  • Gelieve per consult contant te voldoen.

  • Pinnen is niet mogelijk.

  • Bij iedere kwitantie komt er € 5,- administratiekosten bij. Aan het einde van de maand wordt er een kosteloos kwitantie gegeven.
  •  U kunt de rekening indienen bij uw ziektekosten verzekering.

Vergoeding

  • Als NAAV lid, vergoeden alle zorgverzekeraars mijn behandeling.
  • Aanvullende verzekerden worden voor een groot gedeelte vergoed.
  • Het bedrag van vergoeding per consult en het maximale bedrag per jaar zijn afhankelijk van uw verzekeraar en uw polisvoorwaarden.
* De kosten en vergoeding staan los van de verplicht eigen risico regeling.